Obec Solenice
Soleniceokr. Příbram

Povodně 2002

V současné době je to více než 10 let od ničivých povodní v roce 2002. Byla to sice pro většinu lidí smutná událost, ale rádi bychom zavzpomínali.

Následujícím textem zaznamenala paní Čedíková v roce 2002 ničivé události do kroniky obce.

" Léto je opravdu rozmarné. V intervalech 3-4 dnů nad územím střední Evropy přecházejí deštivé fronty s bouřkami střídané letními teplotami. Z Rakouska a Bavorska přicházejí zprávy o katastrofálních bouřích a záplavách. Začátkem srpna postihly přívalové deště jižní a západní Čechy. Hladiny spodních vod se zvedají a půda se sytí nadměrným množstvím vody. Do Vltavy se stéká stále více povrchových vod. Přestože přehradní nádrž má zdánlivě rezervu, jezero se rychle plní. Teplota vody v nádrži je 2.8. 22 stupňů Celsia.

V úterý 6.8. meteorologové varují před hrozícími povodněmi. Předpověď se naplňuje. 7. srpna od 13 hodin vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy řídí průtok Vltavskou kaskádou bez ohledu na provoz elektráren.

Povodeň:

1. vlna

8. a 9. srpna přichází první záplavová vlna do Jižních Čech. První evakuace osob v Českém Krumlově, v Českých Budějovicích, první oběti na lidských životech ve Varvažově na Písecku.

8. SRPEN      

Přehrada Orlík vypouští vodu z jezera už od podvečerních hodin 8. srpna základovou  výpustí a pak i třemi přepady. Hráz a okolVoda_se_nekontrolovatelne_vali_pres_prehraduí  přehrady je plné lidí, projíždějících i parkujících aut. Lidé jsou i neukáznění a na mostovce do chází ke střetu auta s chodkyní. Není divu, že tuhle podívanou, která se nenaskytne každý den, si nechtějí nechat ujít. Proud vody valící se přepady strhává sebou ryby. Amury a tolstolobiky až  30 kg vytahují z proudu odvážlivci u mostu na Zavadilce. Omráčené ryby jsou i v místech kolem břehů, kde voda zmírní svůj proud. Kamýcké je zero se plní, řeka v Solenicích stoupá.   

9. SRPEN  
9. srpna k ránu se voda vylila z břehů u autobusové zastávky. Nově opravené a natřené lavičky už stojí ve vodě. Na štěstí se počasí trochu umoudřilo a odtok vody hladinu Vltavy pod Solenicemi snížil. Přišel deštivý víkend. Proudy vody, kterou už půda nevsakuje, plní i malé potůčky. Jinak nepatrný potůček, který stéká z Chlumů na pravém břehu Vltavy má místy šířku 2 metry a v průrvách metrovou hloubku. Neuvěřitelnou silou valí kameny, bahno a dříví. Také potok Líšnický nabývá na síle a plní se od svého ústí vltavskou vodou. Ke stavením pod stráněmi v Dolní Líšnici splavuje voda listí, bahno, kamení.

2. vlna

12. SRPEN

Dnes je maximum meteoritů Perseidy. Kdo by měl teď náladu dívat se na světelný roj na obloze. Ani počasí nepřeje, stále prší. Povodí řek v jižních a západních Čechách je zaplavováno. Česká vláda vyhlašuje stav nouze v postižených oblastech. Přehrada Orlík vypouští 1160m3/vteřinu. V noci se přítok do zdrže zvyšuje na dvojnásobek a očekává se zvýšení na 4000m3/vt. (Poznámka: všechny uváděné číselné údaje podle ZPRAVODAJE ČEZ; vyjádření ředitele EVD Aleše Tomce a ředitele závodu Dolní Vltava, Povodí Vltavy ing. Pavla Uhra publikované v říjnu 2002). Očekává se stoletá voda. Obcím pod přehradou a podél celé Vltavy hrozí záplava. Vyhlašují se povodňové stupně podle aktuální situace. Povodňové komise a krizové štáby jsou v pohotovosti a plní své úkoly.

 
13. SRPEN 

V Solenicích se vyklízejí přízemí budov kolem Vltavy. Času je málo a tak alespoň odklidit nejdůležitější věci z doSila_vody_si_s_plechy_na_zastavce_doslova_pohralasahu předpokládaného vzedmutí Vltavy. Staví se hrázky z pytlů písku, utěsňují se vchody do budov. Pomáhají hasiči, policie i místní obyvatelé. Děti z dětského domova se stěhují do tělocvičny. Obecní úřad a policie do školy. U Kočích stráví první noc na půdě, pan Kaše ze své zatápějící se chaty neodešel po celou dobu povodně. Pan Volf našel přístřeší u Sýkorů. Přítok do orlického jezera se zvýšil na 4400m3/vt. Pod přehradou se korytem Vltavy valí zpěněný děsivý proud. V elektrárně se vzedmula spodní voda. Kolem 8. hodiny ranní vypadla první turbína a postupně další. Všichni, kteří jsou na směně, zachraňují, co se dá.Segment_mostovky Do elektrárny jen stěží projíždí zatápějící se silnicí vojenské nákladní auto. Dopravenými čerpadly se pomocí elektrocentrál čerpala voda asi hodinu. Voda  však stoupá  až 25cm/hod, protéká do vnitřních prostor i shora. Příkaz z Povodí Vltavy k evakuaci elektrárny, v 16:56 byla elektrárna odstavena,  k lítosti  všech ponechána svému osudu. Z elektrárny se všichni dostali ven ve zdraví nouzovým východem a strání na Kostínek. Silnice do Solenic je již pod vodou a tak nezbývá, než jít domu stráněmi nad Dolní Líšnicí a nad Solenicemi. Od Zavadilky po Mrtevnu je spodní část Solenic zatopená. Voda bere vše, přísta viště, prodejní stánek, plechy z autobusové zastávky, polena dříví u Velasů, odstavila čerpací stanici, čističku odpadních vod, kotelnu.  Kolem 18. hodiny strhla první segment mostu na Solenické straně.

14. SRPEN

Maximální hladina retenčního prostoru přehrady byla překročena o 150 cm. Voda se valí všemi otvory v přehradě. Tam, kde se ještě v červenci budoval levobřežní manipulační prostor, valí se vltavský proud. Na pravém břehu se řeka našla cestu plavebním kanálem. Podjezd pod mostovkou na koruně hráze byl chráněn hrází z pytlů z písku. Voda zde stoupla do výšky 130 cm a zastavila se těsně pod dvěma horními vrstvami pytlů. Vydrží přehraBesnici_zivel_se_ukazal_v_plne_sileda nápor vody? Hráz je opět plná lidí - "povodňová turistika." Mnozí vnímají tuhle katastrofu jako atrakci, soudě  podle jejich výroku o "nádherné české  Niagaře." Budiž jim přáno - třeba se jich povodeň bezprostředně nedotkla. Pod přehradou se valí běsnící proud znečištění vším možným včetně olejů z ele ktrárny. Rozbíjí okna a dveře zatopených solenických domů, vyvrací stromy a keře. Snad poprvé v historii vystoupila Vltava až k domečku  na Bočíně. Poškozený most na Zavadilku stále stojí. V Solenicích se hladina vody ustaluje ve výši prvních schodů u vchodu do Kaskády. Jedinou přístupovou komunikací do Solenic je silnice od Větrova. Vojáci a policisté hlídají nejen tady, ale i na křižovatce v Dolní Líšnici a na hrázi. Solenice jsou bez pitné vody, Chvílemi i bez elektřiny. Povodňová komise řeší dodávky balené pitné vody a další potřebnou pomoc. Řeší problémy s náhradním ubytováním i pomoc o kterou postižení žádají. Mimořádná situace a velká pracovní i psychická zátěž pro všechny. Zásobování potravinami není, díky obchodu u Kvapilů, ohroženo. Jen těžko lez vypsat pocity a nálady lidí, kterých se povodeň bezprostředně dotkla - strach, nejistota, lítost a pocit zmařené celoživotní práce. Snad jen malá útěcha, že jinde jsou na tom lidé mnohem hůř. Důležité je určitě to, že nikdo v obci nepřišel o život, nikomu povodeň nesebrala dům. V Praze protéká Vltavou 5350 m3/vt., možná i více. Usuzuje se na tisíciletou až desetitisíciletou vodu. Ve směru od Chuchle je jezero. Je úzko při pohledu na ohrožení Karlův most, na zatopené historické objekty na Kampě, Karlín, Holešovice, zatopené metro. Povodeň se přesouvá do Polabí. Desetitisíce lidí jsou evakuovány, mnoho lidí přišlo o svá obydlí. Česko prožívá těžké dny.

15. SRPEN

Voda konečně poklesla a ustupuje, sice pomalu, ale zdá se, že kulminační vlna minula. Nejhorší je první moment, kdy ustupující hladina vydává svědectví o škodách. V elektrárně se dá vstoupit na elektrárenský dvůr i do strojovny. Bahno, zápach, zkáza na zařízení. Voda odnesla i těžké hradící tabule. Silnice k elektrárně ve středním úseku zcela chybí. Silnice do Solenic je poškozená. V zatopených domech se začíná pracovat na prvních likvidacích škod. Přízemní místnosti jsou v hrozném nepořádku. Bahno, zničený nábytek, zařízení, voda ve sklepích. Stejná skličující podívaná ve všech zasažených objektech.

16. SRPEN

Silnice od Solenic do Bohostic je průjezdná. Soleničtí hasiči pomáhají s čerpáním vody u Volfů. Do Solenic přicházejí dobrovolníci ochotní pomoci při likvidaci škod. Příslušníci policie vyklízejí nejen vlastní objekt, ale pomáhají, kde je třeba. V mateřské škole pomáhají pracovníci okresního soudu. Povodňová Komise organizuje přidělování prostředků z humanitární pomoci. Do obce přichází pomoc mechanizací ze Zemědělského stavebního sdružení, vojáci, příslušníci vězeňské služby. Vítanou pomocí je každé čerpadlo, vysoušeč, kontejner. Postiženým rodinám pomáhají i příbuzní a sousedé. Všichni jsou si vědomi, že toto je teprve začátek dlouhé a pracné cesty k obnově s velkými finančními nároky.

19. SRPEN

Vltava se vrátila do svého koryta. 3. povodňový stupeň je zrušen. Ve vodárně se opravují čerpadla, čerpací stanice obnovila dodávku vody pro Příbram. Pár slunečních dnů po povodni je předpokladem úspěšné likvidace škod. Každodenní zprávy a předpovědi počasí jsou v této době velmi podrobné. Česká televize na stanicích ČT-1 vysílá během povodní celý den povodňové zpravodajství, pomáhá rychlé informovanosti i organizaci pomoci stejně jako rozhlasové stanice. Pro postižené oblasti trvá stav nouze do 31. srpna, v některých oblastech dokonce až do 30. září.

V následujících odkazech naleznete články z doby povodní i současnosti

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Výpadky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Předpověď počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
oblačno 22 °C 10 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/12 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 27/14 °C

Spozoři a partneři

Jsme členy

Místní akční skupina Sedlčansko Sdružení obcí Sedlčanska Sdružení místních samospráv ČR

test