Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

V našem okolí se nacházení následující rostliny.

 

                                                                             1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

 Chráněné rostliny                                          Částečně chráněné rostliny

 

Bělozářka liliovitá                      Brčál barvínek                       
Bělozářka větevnatá   Prvosenka jarní  
Chrpa chlumní   Prvosenka vyšší  
Koniklec luční načernající      
Křivatec český      
Kavyl Ivanův      
Lilie zlatohlavá      
Kruštík širokolistý      
Kosatec      
Tařice skalní      
Vemeník dvoulistý      
Vstavač kukačka      
Vstavač osmahlý      
Zvonek klubkatý      
Jalovec obecný      

 

 Seznam vypracoval pan Pavel Havlín.