Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Projekt Comenius Regio

      CZE  De vlajka

Grantová podpora byla obdržena v rámci programu celoživotního učení. 

Vobci Solenice je několik subjektů, které jsou účastníky projektu Comenius regio, a to pro období 1.8.2012 - 31.7.2014.

 

Název projektu: Výchova k odpovědnosti člověka vůči životnímu prostředí v ranném věku.

Číslo projektu: COM-REG-2012-011

 

Účastníci projektu: Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, SDH Solenice, ČEZ a.s.

Partneři projektu v Německu: Obec Herrstein, ZŠ Kempfeld, MŠ Kempfeld, Sbor dobrovolných hasičů Kempfeld.

Principem projektu jsou aplikace projektového záměru do výukových metod Základní a mateřské školy Solenice.

 

Cílem projektu je vytvoření sady výukových materiálů pro ZŠ a MŠ dle věkových skupin. To zahrnuje výchovu k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, zprostředkování znalostí, dovedností a návyků v této oblasti. Tyto cíle jsou naplňovány následujícím způsobem:

Posledni rok MŠ (věk 5-6): Poznávání fauny a flory regionu

1. a 2. třída (věk 6-8): ochrana životního prostředí

3. a 4. třída (věk 8-10): rozšíření povědomí a odpovědnosti o energii a získávání energie

5. a 6. třída (věk 11-13): představení činnosti hasičů a záchranného systému

7. a 8. třída (věk 14-15): první pomoc

9. a 10. třída (věk do 18): identifikace s domácím regionem, převzetí zodpovědnosti za živostní prostředí ve volném čase a práci

 

Úkoly jednotlivých subjektů na české straně jsou následující:

 

Obec Solenice:

 - plní v projektu funkci předkladatele projektu, správce rozpočtu a koordinátora projektu.

 

Základní škola:

 - otestuje se žáky vytvořené výukové materiály k tématům životní prostředí, ekologie, energie, zdravověda.

 - vedení školy a učitelé si budou vyměňovat zkušenosti s partnerskou školou a šířit výsledky projektu.

 - zpracuje a rozšíří aktivity a výukové materiály dle věkových skupin žáků k tématům dřevo, práce v lese, požární ochrana, příprava jídla v přírodě, barvy a druhy stromů, země, voda, zvířata v lese, lov a ochrana zvířat, příroda v různých ročních obdobích a v pohádkách.

 

Mateřská škola:

 - díky dlouholetý zkušenostem zprostředkují dětem učební obsahy zaměřené na přírodu: voda, příroda, zvířata a jajich potrava, zahrada a odpady. Učitelé zvýší motivaci žáků již od věku šesti let. Žáci MŠ navštíví ZŠ a hasiče. MŠ bude podporovat odpovědnost dětí ke zvířatům a rostlinám. V okolí řeky Vltavy může být vyznačena naučná stezka pro děti..

 

Sbor dobrovolných hasičů Solenice:

 - představí hasičskou výzbroj a stroje dětem.

 - vymění si zkušennosti s hasičským sborem Kempfeld.

 - postarají se o žáky ZŠ a MŠ v rámci exkurze nebo dne dětí.

 - s dětmi různých věkových skupin nacvičí zásady první pomoci.

 - přinesou nové nápady pro výuku první pomoci a požární ochrany.

 

 

ČEZ a. s.:

 - poradí při výrobě materiálů k tématu získávání elektrické energie, zdroje ohleduplně k životnímu prostředí, šetření energií.

 - zajistí exkurze pro děti ZŠ a MŠ a pro účastníky projektu.

 - s partnerským regionem si vymění zkušenosti.

 - poradí při tvorbě výukových materiálů k tématu voda, ochrana přírody a vytvoří úkoly, hry pro děti s touto tématikou.

 - informuje o záchranném systému na povodí řeky Vltavy.

 - dá příklady šetrného získávání energie a ochrany životního prostředí.

 

Výstupy projektu:

Pracovní listy pro MŠ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                              

Pracovní listy pro ZŠ 1 a 2

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Napsali o projektu:

Obec Solenice obdržela grant - 1. návštěva v Německu

1. návštěva v ČR - tisková zpráva KÚSK

1. návštěva v ČR

1. návštěva v ČR - Příbramský deník

1. návštěva v ČR - v NJ

1. návštěva v Německu - Příbramský deník

1. návštěva v Německu - Periskop

2. návštěva v Německu - Otevírání stezky "Mezi lesy" - v NJ

2. návštěva v Německu - Periskop

2. návštěva v ČR - projekt pokračuje

3. návštěva v Německu - Příbramský deník

3. návštěva v ČR - evaluace projektu z české strany - Příbramský deník , Sedlčanský deník

4. návštěva v Německu - evaluace z německé strany - Příbramský deník

      DZS CZEU flag LLP CS-01NAEP CZ