Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

OZV obce Solenice č. 4/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Solenice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
6-vyhlaska-42011.pdf

Vyvěšeno: 20.05.2011

Sejmuto: 06.06.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Jan Mátl