Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Úřední deska

Oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
12.01.2022 04.04.2022 Informace o platbě poplatku ze psa pro rok 2022
3/2022 Lenka Teskova
04.01.2022 30.06.2022 Změna v systému odvádění poplatku za komunální odpad od 1.1.2022 vč. informace o úhradě
1/2022 Lenka Teskova
26.08.2021 31.01.2022 Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
52/2021 Lenka Teskova

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.01.2022 06.02.2022 Veřejná vyhláška o doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
4/2022 Kateřina Hájková
14.09.2021 01.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy. Změna kalamitní situace v lesích
61/2021 Kateřina Hájková
28.07.2020 01.01.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy proti rozšíření škůdců (kůrovec)
39/2020 Lenka Teskova
10.12.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
69/2019 Lenka Teskova
05.09.2019 01.01.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
49/2019 Jan Mátl

Rozpočet / Závěrečný účet obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.01.2022 06.01.2023 Oznámení o zveřejnění: Sdružení obcí Sedlčanska - Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
2/2022 Kateřina Hájková
07.06.2021 01.07.2022 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Sdružení obcí Sedlčanska za rok 2020
36/2021 Lenka Teskova
04.06.2021 30.06.2022 Schválený závěrečný účet obce Solenice za rok 2020
34/2021 Lenka Teskova
22.11.2019 01.01.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2025
65/2019 Lenka Teskova

Obecně závazné vyhlášky / Nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.12.2021 30.12.2022 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
80/2021 Lukáš Kornfeld

Informace z radnice / Oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.12.2021 30.06.2022 Provozní doba knihovny v budově Obecního úřadu Solenice na období 01-06/2022
87/2021 Lenka Teskova
29.12.2021 31.12.2022 Linka bezpečí - informace, kontakty
86/2021 Kateřina Hájková
28.12.2021 28.12.2022 Rozpis svozů SKO obce Solenice pro rok 2022
85/2021 Lenka Teskova
22.12.2021 31.03.2022 Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022 - informace
84/2021 Kateřina Hájková
22.12.2021 - Informace o ceně vodného a stočného v obci Solenice pro rok 2022.
82/2021 Lukáš Kornfeld
21.12.2021 31.03.2022 Ptačí chřipka a africký mor prasat - informace
79/2021 Kateřina Hájková
04.10.2021 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
65/2021 Kateřina Hájková
18.08.2021 - Plán rozvoje obce Solenice
48/2021 Kateřina Hájková
12.08.2021 - Koncepce krizového řízení
47/2021 Lukáš Kornfeld
12.08.2021 - Pasport veřejného osvětlení
46/2021 Lukáš Kornfeld
12.08.2021 - Pasport vodovodní sítě
45/2021 Lukáš Kornfeld
12.08.2021 - Pasport kanalizační sítě
44/2021 Lukáš Kornfeld