Obec Solenice

vesnička ve středním povltaví

Erasmus+ úvod

Název projektu: Voda – fenomén v životě lidstva a nedílná součást evropského předškolního a školního vzdělávání
Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023997
Projektové období: 01-09-2016 - 31-08-2019
Partneři ČR: Obec Solenice, ZŠ a MŠ Solenice, ZŠ a MŠ Dolní Hbity, SDH Solenice, SDH Bohostice
Partneři DE: Obec Herrstein, ZŠ Wildenburg, MŠ Regenbogenland, Hunsrückverein, SDH Kempfeld

logo NEW

Shrnutí:
Tento projekt navazuje na projekt Comenius Regio, který byl realizován v letech 2012-2014. Partneři projektu by rádi pokračovali ve spolupráci, která byla navázána v minulosti, a chtěli by pokračovat v rozvíjení mezinárodní spolupráce na evropské úrovni v oblasti vzdělávání. Obě obce se nacházejí ve strukturálně slabých regionech, které trpí nízkou úrovní infrastruktury. Cílem tohoto projektu je rozvoj místních vzdělávacích institucí a zpestření sociálního života. Tématem projektu je voda, neboť voda hraje důležitou roli v obou regionech. Její jedinečnost, vzácnost a zároveň nebezpečí i nenahraditelnost v každodenním životě i vzdělávání je předmětem tohoto projektu. Tento projekt má tři hlavní produkty, které zahrnují knihu pro děti obsahující obrázky a básničky, sadu metodických listů a omalovánek a v neposlední řadě naučnou stezku kolem místních vodních ploch.

Výsledky projektu:
1) kniha pro děti obsahující obrázky a říkanky, která bude vytvořena v průběhu projektu a bude se vztahovat k jednotlivým aktivitám projektu, cílovou skupinou tohoto produktu jsou žáci předškolního a školního vzdělávání i veřejnost
2) sada metodických listů a omalovánek věnovaná tématu voda, cílovou skupinou tohoto produktu jsou žáci předškolního a školního vzdělávání i veřejnost
Produkty 1 a 2 budou vytvořeny učiteli zapojených vzdělávacích institucí a budou v průběhu projektu přeloženy do německého a českého jazyka a zapojeny do ŠVP.
3) naučná stezka kolem místních vodních ploch – tato stezka bude v délce 3-5 km v obou obcích, bude mít cca 10 zastávek, na kterých budou umístěny informační tabule. Tyto tabule budou obsahovat informace o historii obce, dávných i moderních dějinách, tradičních řemeslech, tradičních a moderních způsobech výroby energie, nebezpečí vody, kritických situacích v minulosti, ochraně životního prostředí, čištění vody, životě v okolí vody, fauně a flóře. Tento produkt budou mít na starosti neškolní organizace zapojené do projektu a zároveň obecní úřady, které zabezpečí technické záležitosti a budou zodpovědné za výstavbu stezky, respektující územní plánování, právní náležitosti a bezpečnost práce.

Kromě výše uvedených produktů, projektové webové stránky a face-book budou zřízeny a používány jako prostředek diseminace projektu a všech výstupů. Stránky budou pravidelně aktualizovány a budou referovat ke všem projektovým aktivitám na místní i mezinárodní úrovni. Během realizace projektu zapojené školní instituce budou organizovat vzdělávací aktivity, oslavy, festivaly, výstavy, projekty s tématem voda a díky tomu vzniknou podklady pro výše zmiňovanou knihu. Kromě pracovních listů a kompletní fotodokumentace budou vznikat i výstavy fotografií umístěné v budovách školních institucí i obecních úřadů. Konkrétní projektové aktivity budou realizovány jako workshopy, oslavy a průvody, které budou součástí života v obcích. Finální produkty projektu budou zaměřeny na environmentální výchovu v předškolním a školním vzdělávání.

Díky přenosu zkušeností mezi různými vzdělávacími institucemi na místní i mezinárodní úrovni bude podpořeno používání nových metod, alternativních přístupů a inovativního učení a zároveň dojde k aktualizaci vzdělávacích plánů a osnov. Na závěr projektu bude v obou regionech organizována závěrečná konference, která bude sloužit k prezentaci výsledků projektu. Obecní úřady převezmou zodpovědnost za realizaci těchto konferencí.

Mezinárodní projektové aktivity:
Výjezd do Herrsteinu – listopad 2016
Přijetí partnerů z Herrsteinu – duben 2017 (odkaz 2. mobilita)
Výjezd do Herrsteinu – říjen 2017 (odkaz 3. mobilita)
Přijetí partnerů z Herrsteinu – jaro 2018
Výjezd do Herrsteinu – podzim 2018
Přijetí partnerů z Herrsteinu – jaro 2019

Místní projektové aktivity:
Tento projekt se zaměřuje na experimentální učení a výuku, neformální vzdělávání, mezipředmětovou pedagogiku a celoživotní učení., Níže uvedené aktivity budou realizovány v průběhu projektového období:
1) Vzdělávací aktivity pro děti ZŠ a MŠ
2) Tvorba knihy pro děti obsahující obrázky, příběhy a básničky
3) Vytvoření naučné stezky
4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků na téma environmentální výchovy
5) E-Twinning

Prezentace projektu v médiích:
Obec Solenice je od letošního září zapojena do projektu Erasmus
odkaz

Návštěva z Herrsteinu
odkaz

Erasmus-Plus-Projekt der Verbandsgemeinde Herrstein
odkaz

Delegation aus Tschechien zu Gast in der VG Herrstein
odkaz

Feuerwehr macht in VG Herrstein gute Jugendarbeit
odkaz

Facebook projektu
odkaz
Projekt je finančně podpořen grantem v rámci programu Erasmus+, KA2.

 solenice logo logo projektu   herrstein logo